Rapoo- It solutions & Corporate template

פייפרלס ישראל קמה מתוך אידיאולוגית שמירה על הסביבה ופועלת בהסברה, ייעוץ וביישום תהליכי עבודה מתקדמים לשימוש מופחת בניירת.

אז בואו לרגע נחשוב על המצב הקיים במשרד …. קצת בעייתי משהו , אה !? הרבה מסמכים מפוזרים על השולחנות, ניירת עזובה ללא מושיע בכל מגש מדפסת …האם אתם מרגישים לעיתים כי ערימות הניירת שולטת בכם …?

הכנסו לאתר החברה  

ניתן ליצור קשר באימייל


מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות