Rapoo- It solutions & Corporate template

קבוצת תמיר הינה מיזם חדש העוסק באימון מנטאלי של נערים ונערות לקראת גיוסם לצה"ל.

הקבוצה מורכבת מקצינים משוחררים (עד דרגת רס"ן) מצה"ל שביצעו תפקידי פיקוד בשדה בשרותם הסדיר ומבצעים זאת עדיין בשירות מילואים פעיל.

ארז גונן - מנכ"ל ומדריך ראשי

אלדד מרום - מדריך ראשי

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות